Meetjeslandse Toponiemen tot 1600

Meetjeslandse toponiemen tot 1600

Meetjeslandse toponiemen tot 1600 is de titel van een lopende reeks toponymische dorpsmonografieën over het Meetjesland, uitgegeven door de Stichting Achiel De Vos.

Het materiaal daarvoor wordt hoofdzakelijk geput uit een verzameling archivalische plaatsnaam-attestaties, in de loop van de voorbije decennia tot stand gebracht door wijlen Achiel De Vos en Luc Stockman, twee plaatselijke geschiedschrijvers van het Historisch Genootschap van het Meetjesland en auteurs van talloze historische artikelen in “Appeltjes van het Meetjesland”, het Jaarboek van dat Genootschap.

Achiel De Vos en Luc Stockman

Achiel De Vos en Luc Stockman

In 1988 gaven zij, samen met de Gentse hoogleraar Johan Taeldeman, concreet gestalte aan een plan om dat omvangrijke materiaal monografisch te bewerken en zodoende toegankelijk te maken voor onderzoekers en belangstellende leken.

Minder dan een jaar later, nog vóór het eerste deel van de reeks het licht zag, overleed Achiel De Vos. Naar hem werd het redactiecomité genoemd dat door de overige twee initiatiefnemers in het leven werd geroepen om een vlotte voortzetting van het project te verzekeren.

Inmiddels is de Stichting Achiel De Vos uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van zowel neerlandici als plaatselijke geschied- en heemkundigen.

Tot nu toe publiceerden wij de historische toponiemen van de Meetjeslandse gemeenten :
Adegem (1989), Maldegem en Sint-Laureins (1990), Aalter (1991), Bellem (1992), Lovendegem (1993), Eeklo (1994), Hansbeke (1995), Zomergem (1997), Merendree (1999), Vinderhoute (2001), Oostwinkel en Ronsele (2006), Ursel (2008), Landegem (2009),  Lembeke (2010), Nevele (2011), Kaprijke (2012), Wondelgem (2016), Waarschoot (2017), Vosselare (2021) en Poesele (2022)…